Langer in Nederland

DE VLINDER TELT NIET IN MAANDEN, MAAR IN MOMENTEN EN ZIJ HEEFT TIJD GENOEG! Deze spreuk van Rabindranath Tagore is toepasselijk op onze periode in Nederland. Eind oktober lieten we ‘Sobat Kras’ achter op de kant in Portugal met het plan begin april 2012 terug te keren om de reis voort te zetten. Maar de…

Realiteit….

Nu we bijna een maand onderweg zijn, worden we geconfronteerd met knagende gevoelens dat we Hans zijn ouders toch alleen achterlaten in een qua gezondheid slechte situatie. Tevens krijgen we het gevoel dat ze vereenzamen. Dit wordt versterkt daar Hans zijn broer en zus in Nieuw Zeeland wonen. Daarom hebben we het besluit genomen om…